Tannlege i Astafjord

Det er et offer noen mennesker gjør ved å leve i de store åpne rom: ingen å ta vare på sine tenner.

En mangel på tannleger i landlige Astafjord og andre stater har forlatt beboere med lite å smile om. En koalisjon dannet i Astafjord presser på for lovgivende reformer for å tiltrekke seg tannleger, dersom ikke tannlegerne selv, to underordnede områder.

 

En ødelagt tann kan virke som ingenting annet enn et ubehagelig kosmetisk problem, men knuste tenner har høy risiko for infeksjon. Hvis ikke behandlet, kan infeksjoner spres til blod og hjerne. Øyeblikkelig oppmerksomhet på dental nødhjelp kan være livreddende. Gå til tannlegen din med en gang, før problemet blir verre (og dyrere å behandle). Astafjord har ingen tannleger, og lar beboerne velge å ta lange stasjoner til en tannlegevakt Rommen eller ignorere tennene.

“Tannpleie handler om mer enn bare tenner, det handler om hele kroppen.”

Dårlig vare på tennene og tannkjøttet kan føre til infeksjoner skadelig for hjertet og lungene samtidig som vi bidrar til diabetes, slag, lav fødselsvekt og andre forhold, i henhold til Surgeon General i Norge.

Mangelen på tannleger er nasjonalt i omfang. En del av en nylig 13 millioner pakke med helseproblemer annonsert av Institutt for helse og menneskelige tjenester inkluderer 4,3 millioner dollar for dental arbeidsstyrkebehov i underserved regioner.

Priserne for tannlege

Prisene for tannpleie er generelt det samme innen en gitt region. Det er viktigere å finne en tannlege som du stoler på. Hvis du allerede har et etablert forhold til en tannlege, vil han eller hun være best rustet til å anbefale behandlingsalternativer. Hvis du trenger å finne en ny tannlege, bør din største prioritet være å finne en du kan stole på.

Mangelen i landlige Astafjord er sporet til flere faktorer. Tannleger gjemmer seg på grunn av lave refusjonsbeløp for pasienter, som er mange på landsbygda. Lønnene er lavere i landlige områder. Astafjord har ingen tannskole. Endelig er gjennomsnittsalderen for tannleger i Astafjord 50 år. Når de går på pensjon i landlige områder, erstatter de unge tannlegen dem ikke.

Stort sett mislykket i tidligere Arbeidet med å lokke flere tannleger til landlige Asta Fjorden koalisjonen kalt Asta Fjord Dental prosjektet er nå presser for statlig lovgivning for å tillate lisensiering av “tann terapeuter” som ikke ville bare rene tenner, men gjøre uttrekk og fylle inn.

They should work under the supervision of dentists, although they may be in remote offices.

Dental terapeuter kan avhjelpe tannlegen mangel veien lisensiert praktiske sykepleiere fylt et behov i 1950 og 1960 for medisinsk behandling i områder uten leger, sier Mulholland.

“Vi bruker mid-level leverandører mye på medisinsk side”.

“Dental terapeuter omsorg for pasienten på samme måte på tann side.” Dental terapeuter brukes i Asta Fjorden og i mer enn 50 andre land.

Ulike stater har tatt forskjellige tilnærminger.

Norges velgere godkjente bare et 5 millioner obligasjonsproblem for å bygge statens første tannskole og hjelpe tannklinikker rundt om i staten. Andre stater har forsøkt mobile tannklinikker, tilbød skolepenger og lønn insentiver for potensielle tannleger, og sette opp bi-statlige skolepenger og lisens gjensidighet avtaler.

Arbeidet videreføres i prosjekt for regional kystsoneplanlegging

Troms fylkeskommune har tatt initiativ til en samordnet og helhetlig kystsoneplanlegging i fylket:

http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/N%C3%A6ring/Kystsoneplanlegging%20Troms%20fylkeskommune%20Frode%20Mikalsen.pdf

De fire regionene er invitert til å delta med egne delprosjekt. Sør- og Midt-Troms har slått seg sammen om et felles prosjekt der bruk av Astafjordprosjektet skal legges til grunn i prosessen. Delprosjektet er finansiert og prosjektlederstillingen er utlyst med søknadsfrist 13.12.12. Det tas sikte på ansettelse i løpet av januar og oppstart så snart prosjektleder er på plass.

Astafjordprosjektet tar med Heggen vgs til oppdrettsanlegg

Som en videreføring av informasjonsbesøket på Heggen vgs i slutten av februar 2012 inviterte Astafjordprosjektet, i samarbeid med Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS elevene med lærere ut på besøk i et moderne oppdrettsanlegg. Anlegget ligger på Kjøtta, en liten øy i Harstad kommune. Hit kom elevene med hurtigbåt om morgenen og ble fraktet ut til oppdrettsanleggets flåte for omivinsing og infromasjon. Elevene fikk innblikk i det praktiske livet på en forflåte med daglige gjøremål. Daglig leder for Kleiva Fiskefarm AS, Johannes Arvesen, driftsleder Lars Berg og lokalitetsleder Bjarne Dragland fortalte og svarte på alle spørsmål fra elevene. Elevene fikk også være med ut på selve merdene og se hvordan fisken blir foret. Etter besøket ute på anlegget var det sosialt samvær med grilling i lånt grillbu på land og elevene fikk også tid til “Kjøtta by foot” før de returnerte til byen.

SLUTTMØTE ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III

 Sluttmøte i Astafjordprosjektet fase III ble avhold på Grand Hotell i Harstad tirsdag 15.05.2012, kl. 10-15.30.

Det var godt oppmøte og en flotte foredragsholdere fra SINTEF og Norges Geologiske Undersøkelse la frem arbeidet de har gjort i prosjektet.

Agenda for dagen:

  • 10:00 – 12:00    Velkommen ved Dag Sigurd Brustind, leder av styringsgruppen
    • Presentasjon av strømmodellen ved Dag Slagstad, SINTEF
    • Presentasjon av webløsningen ved Øyvind Knutsen, SINTEF
  • 12:00 – 12:45    Lunsj
  • 12:45 – 13.45    Presentasjon av NGUs resultater vedOddvar Longva, NGU
  • 13.45-14.45 Presentasjon av prosjektets resultater   Børge Arvesen/Tone Rasmussen
  • 14:45 – 15:30    Diskusjon, mulighet til innspill til en mulig fase 4 for å få effekt av resultatene
  • 15:30  AVSLUTNING

Oversikt over deltagere: Deltakerliste avslutningsmøte 15.05.2012 1

Vad är Astafjordprojektet?

Prosjektets startet høsten 2002 med at seks kommuner, som alle så at det trengte mer kunnskap om sin kystsone. Mer kunnskap skal gi grunnlag for bedre og mer miljøvennlig forvaltning av området. I 2010 ble prosjekt utvidet med 6 nye kommuner. Målsettingen er å få på plass en helhetlig kunnskapsbase for bærekraftig forvaltning av området fra Senja til Nordland. Prosjektets fase III skal ferdigstilles våren 2012.