Astafjordprosjektet – videre arbeid

Astafjordprosjektet fase III ble avsluttet i juni 2012, og ansvaret for videre oppfølging er lagt til Sør-Troms regionråd: www.strr.no

Materialet som er utviklet gjennom de tre fasene vil bli tatt i bruk av kommunene og Troms fylkeskommune i prosjektet “Kystsoneplanlegging i Troms” som fylkeskommunen, i samarbeid med alle kommunene i Troms, starter opp høsten 2012.

Sør-Troms regionråd ønsker å legge til rette for videre og aktiv bruk av grunninformasjonen fra prosjektet. Formidling og undervisningsopplegg for barn og unge vil stå i fokus i det videre arbeidet.