Arrangement informasjon

I uke 4 skal Astafjordprosjektet sammen med NGU ut i fire møtesteder ofr å møte alle deltagerkommunene. hensikten med møtet er fysisk overføring av data til kommunens egen kartsystemer og en planprosessgjennomgang med kommunens øverste politiske og adminstrative ledelse.