Astafjordprosjektet på årsmøtet til Nordnorsk havbrukslag i Tromsø

Astafjordprosjektet ved Tone Rasmussen var invitert som foredragsholder for årsmøtet til FHL Havbruk i Tromsø 12.01.2012.

Foredraget finner du her : Astafjordprosjektet FHL 12.01.2012 final

Astafjordprosjektet fikk gode tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort i perioden. Flere uttrykte tilfredshet med at Troms Fylkeskommune, både gjennom Astafjordprosjektet og den satsningen som de har vedtatt for å lage en helhetlig plan for hele fylket, gjør en svært viktig og fremtidsrettet innsats for skape gode rammebetingelser for havbruksnæringen.

I rekrutteringssamenheng er det viktig for næringen å få kontakt med mulige  fremtidige arbeidstakere. Vår to trainees, Helena Kling Michelsen og Marianne Iversen, var derfor  invitert av FHL til å delta. På bildet ser vi Marianne Iversen, leder av Nordnorsk Havbrukslag Tor Anders Elvegård, regionsjef FHL Marit Bærø (bak), direktør FHL Trond Davidsen og Helena Kling Michelsen.