Prosjektmøte med Norges geologiske undersøkelse 29.11.2011, Trondheim

Prosjektmøte med NGU 29.11.2011 i Trondheim.

Last ned møtererat (høyreklikk og velg last ned): Arbeidsmøte med NGU 29 11 2011

09:00- 09:30 Liv Status bunnsedimentkart, avleda kart
09:30- 10:00 Aivo, Henning Miljøstatus
10:00 -10:30 Børge, Tone Strømmodellering, biologiske analyser
10:30 -11:00 Margaret Naturtypekart, diskusjon
11:00 -11:15 Aave Web/GIS
11:15 -12:00 Lunsj
12:00 -12:30 Diskusjon Formidlingsmøter GIS
12:30 -13:00 Diskusjon Bokprosjekt
13:00 -13:25 Diskusjon Videre kartlegging i Troms
13:25 -13:30 Eventuelt, oppsummering

Prosjektmøte NGU 29.11.2011: f.v. Sigrid Elvenes, Børge Arvesen, Aivo Lepland, Dag Slagstad, Henning Jenssen, Liv Plassen og Oddvar Longva. Også tilstede: Aave Lepland, Reidulf Bøe, Margareth Dolan og Tone Rasmussen.